Menu Sluiten

Tips

Tips om frustraties van langzaam spel te voorkomen

Een van de grootste frustraties tijdens het golfen is het langzame spel van voorgangers. Hoewel er etiquette regels zijn om dit soort frustraties te verminderen(doorlaten bijvoorbeeld), worden deze niet altijd nageleefd en zijn deze ook niet helemaal toereikend.

De nieuwe en snellere manier van golfen noemen we ready golf.

Wat is ready golf?

Ready golf is een aanvulling op de huidige etiquette omtrent doorstroming op de golfbaan. U kunt hierbij denken aan het doorlaten van een flight achter u bij langzaam spel. Ook kleine acties zoals de trolley alvast op de juiste plek bij de green zetten, scores pas noteren zodra u de green volledig vrij heeft gemaakt kunnen bijdragen aan een betere doorstroming op de golfbaan. Met ready golf worden slimme trucs toegepast om de snelheid te verbeteren.

Ready golf is handig en fijn om toe te passen, alleen niet alles moet draaien om het snel spelen van een ronde golf. Geef uw medespeler de tijd om een inschatting te maken van zijn slag en blijf te allen tijde scherp op de veiligheid in de baan.

Pas ready golf zelf ook toe

Ready golf is eenvoudig zelf toe te passen, misschien doet u het automatisch al! De volgende tips kunnen u helpen om een ronde golf aanzienlijk in te korten.

 • Loop alvast door naar uw eigen golfbal in plaats van te wachten totdat de speler die het verst ligt heeft gespeeld, hierdoor kunt u uw eigen slag alvast voorbereiden. Houdt natuurlijk wel de veiligheid in het oog.
 • Laat de volgorde van slaan niet altijd afhangen van de afstand tot de green, maar ook van de situatie waarin de golfers zich bevinden. Heeft iemand een moeilijke ligging en wat meer tijd nodig om zijn slag voor te bereiden? Gebruik deze tijd om uw eigen slag vanaf een betere ligging te spelen.
 • Laat spelers die ver slaan niet altijd als eerste slaan:
  • Als de green nog niet leeg is kan diegene die moet opleggen eerder spelen dan de speler(s) die voor de green willen gaan en moeten wachten.
  • Als iemand een bal terug wil spelen vanuit de rough of andere moeilijke ligging.
  • Vanaf de tee kan het zijn dan een longhitter soms moet wachten totdat de fairway vrij is. In de tussentijd kunnen spelers die minder ver slaan eerst afslaan.
 • In overleg kan diegene die als eerste klaar is om af te slaan op de tee box beginnen.
 • Speel eerst uw eigen bal voordat u gaat helpen met zoeken.
 • Maak een korte putt af ook al betekent dit dat u dichtbij een puttinglijn van iemand anders moet staan.
 • Speel uw eigen bal wanneer een medespeler vanuit de bunker nog steeds verder van de hole ligt, maar de bunker nog moet aanharken.Indien u zelf al hebt uitgeholed hark dan voor uw flightgenoot de bunker aan.
 • Wanneer iemand een bal over de green speelt, kan het sneller zijn als iemand die voor de green ligt eerst speelt.

Het gebruik van ready golf zorgt ervoor dat dode momenten in het spel gebruikt worden om andere spelers te laten spelen. De rondetijd kan hiermee aanzienlijk verminderd worden. De etiquette blijven natuurlijk ook gelden. Laat flights achter u dus ook door als deze sneller spelen dan u. Doorlaten van flights kan ook dynamisch uitgevoerd worden. Vaak wordt er gewacht voordat de flight achter u voorbij is. Maar mocht u al afgeslagen hebben op uw hole, dan kunt u ook uw tweede bal spelen als de flight achter u nog vanaf de tee moet vertrekken.