Menu Sluiten

Balvlucht verklaard

Aleen bij heel slecht weer spelen we niet!

Er zijn maar 2 factoren die je balvlucht bepalen.

Elke keer als je met je clubblad je bal raakt zijn er 2 factoren die je balvlucht bepalen. Dat betekent dus hoe de bal vliegt (hoog – laag) en waar de bal eindigt.

De eerste is je swing pad en de tweede is je stand van je clubblad op het moment van impact (de verhouding tussen eerst en tweede is ongeveer 15/85).

Er zijn heel erg veel factoren die weer van invloed zijn op deze twee. Om een paar te noemen; je grip, de afstand van je tenen tot de bal, de bal-positie (meer of meer richting je voorste teen), etc). Ik ga proberen op deze pagina het geheel te verduidelijken voor je en heb daarbij gebruik gemaakt van een Engelstalig artikel en de bijbehorende afbeeldingen. Ik gebruik over het algemeen graag de Engelse termen. Excuses daarvoor op voorhand.

Ik gebruik heel vaak de term Impact als ik iets uitleg. Impact is het moment waarop de clubblad en de bal elkaar raken.

Factor #1 – Swing Pad

is het pad of de richting waarin de golfclub zich beweegt gedurende de downswing en na impact.

Als we het hebben over het swing path dan is dat altijd in relatie tot de lijn van de bal naar de vlag, de Target Line:

Er zijn maar 3 mogelijkheden voor wat betreft het swing pad:

1. Out-to-in – ofwel van buiten naar binnen. In bovenstaande afbeelding kan je zien dat het clubblad van buiten (hier dus vanaf rechts) naar binnen beweegt in relatie tot de Target Line.

2. In-to-out – ofwel van binnen naar buiten. In bovenstaande afbeelding kan je zien dat het clubblad van binnen naar buiten beweegt in relatie tot de Target Line.

3. Straight – ofwel recht.

Factor #2 – Stand van je clubblad

Ook de stand van je clubblad bekijken we in relatie tot de Target Line.

Ook hier zijn er 3 mogelijkheden:

1. Open clubblad– je clubblad wijst rechts van de Target Line. In bovenstaande afbeelding zie je een Open Clubblad gecombineerd met de 3 eerder genoemde mogelijkheden van je Swing Pad.

2. Gesloten clubblad – je clubblad wijst links van de Target Line. Ook hier in combinatie met de 3 Swing Pad.

3. Haaks – je clubblad staan haaks op je Target Line en wijst precies naar de vlag.

Wat bepaalt de startrichting van de bal?

We weten uit onderzoek met zeer geavanceerde cameras dat de stand van het clubblad bij impact voor ongeveer 85% bepaald waar je bal naar toe gaat. De overige 15 % worden bepaald door je Swing Pad

Hoe zit het dan met de spin op de bal?

Vaak wordt er gesproken over Side spin op het moment dat de bal niet recht gaat. In feite is dit onjuist. Er is sprake van backspin waarbij de bal licht naar links of rechts gekantelt is. Vergelijk het met biljarten. De biljartbal is iets links of rechts van het midden geraakt en voor biljart kan dat effet juist betekenen dat de carambole gemaakt word. Als je kijkt naar afbeelding hierboven en direct hieronder dan wordt duidelijk wat er bedoeld wordt en welk effect dit heeft.

 

Voorbeelden van balvluchten en wat kan je er van leren?

Wanneer je de volgende keer op de Driving Range ballen slaat houd dan eens nauwkeurig bij welke balvluchten je ziet. Een terugkoppeling van de balvlucht naar hetgeen je nu weet kan je helpen betere ballen te slaan. Welke kant gaan de ballen op en kan je dat voorkomen door bv rekening te houden met de stand van je clubblad.

Voorbeeld balvlucht #1

Indien je bal naar links of rechts van je doel gaat maar de balvlucht is recht dan weet je omdat er geen curve in de balvlucht zit dat je clubblad haaks stond op het moment van impact. Het moet dus je swingpad zijn wat de oorzaak is van het feit dat de bal links of recht van je doel landt. (Bal gaat naar links = Buiten-naar-binnen swing pad, Bal start rechts = binnen-naar-buiten swing pad).

Voorbeeld balvlucht #2

Wanneer je bal links van je doel start maar sterk terugdraait naar rechts  (een onvervalste slice) dan is je clubblad open bij impact en combineer je dat met een swing pad van buiten naar binnen. Dit is 1 van de meest voorkomende balvluchten op de golfbaan en vrij eenvoudig te verhelpen als je snapt wat de oorzaak is.

Voorbeeld balvlucht #3

Wat nu als je bal links van het doel begint en steeds verder naar links wegdraait? In dat geval spreken we van een hook!

Er zijn hier diverse oorzaken voor maar in het algemeen kunnen we stellen dat het clubblad gesloten stond bij impact en er waarschijnlijk een sterk swing pad van binnen naar buiten is. 

8 Balvlucht voorbeelden

#1 – Pull

 • In welke richting start mijn bal? LINKS. Het clubblad wijst naar links(gesloten) bij impact..
 • Zat er een curve in de balvlucht? NEE. Het clubblad stond haaks bij impact – dus het swing pad is van buiten naar binnen.
 • Waar moet ik op letten?: Probeer meer van binnen naar buiten te swingen.

#2 – Pull Hook

 • In welke richting start mijn balLINKS. Het clubblad wees naar links bij impact.
 • Zat er een curve in de balvluchtLEFT. Het clubblad was meer gesloten t.o.v het swing pad.
 • Waar moet ik op letten?Probeer het clubblad niet te draaien in de swing door te veel met de polsen te werken. Ga eerst proberen minder ver te slaan met een kortere backswing.

#3 – Fade

 • In welke richting start mijn bal? LINKS. Het clubblad wees naar links bij impact. Een gesloten clubblad.
 • Zat er een curve in de balvlucht? RECHTS. Ten opzichte van het clubblad was het swingpad meer naar links . Het swing pad was van buiten naar binnen. 
 • Waar moet ik op letten?: Ook nu proberen meer van binnen naar buiten te swingen. Het clubblad draait open in de backswing en moet weer dicht staan aan het einde van de swing. Ik zeg altijd, de deur gaat open en moet weer dicht.

#4

 • In welke richting start mijn bal? RECHT NAAR DE VLAG. 
 • Zat er een curve in de balvlucht? LINKS. Het clubblad was licht gesloten en het swing pad is van binnen naar buiten. Dit is bijna een perfecte swing!
 • Waar moet ik op letten?: Probeer het swing pad zo te houden en draai het clubblad iets open bij het oplijnen.

#5

 • In welke richting start mijn bal? NAAR HET DOEL. 
 • Zat er een curve in de balvlucht? RECHTS. Het omgekeerde van #4! 
 • Waar moet ik op letten?: Swing iets meer van binnen naar buiten en zet het clubblad minder open bij het adresseren.

#6 – Push

 • In welke richting start mijn bal? RECHTS. Clubblad wijst naar rechts bij impact.
 • Zat er een curve in de balvlucht? NEE. Met het clubblad gesloten en een swing pad van binnen naar buiten.
 • Waar moet ik op letten?: Werk niet teveel met de handen, het over roteren van de polsen zorgt voor ene teveel gesloten clubblad.

#7 – Push Slice

 • In welke richting start mijn bal? RECHTS. Het clubblad staat open bij impact.
 • Zat er een curve in de balvlucht? RECHTS. Het clubblad staat open en het swing pad is van buiten naar binnen.
 • Waar moet ik op letten?: Probeer te zorgen voor voldoende rotatie in je lichaam. Zorg ervoor dat je club voorbij je lichaam swingt en op je linkerschouder eindigt.

#8 – Draw

 • In welke richting start mijn bal? RECHTS. Het clubblad wijst naar rechts bij impact..
 • Zat er een curve in de balvlucht? LINKS. Ten opzichte van je clubblad is je swing pad minder open. Je swing is van binnen naar buiten.
 • Waar moet ik op letten?: De meeste spelers zijn op zoek naar een draw. Het wordt beschouwd als een goed schot. Op zich maakt het niet uit of je een draw slaat of een fade. Afhankelijk van de situatie kan een draw nodig zijn of soms een fade. Mijn voorkeur heeft het om de bal zo recht mogelijk te slaan. De kortste weg nav A naar B is een rechte lijn. Wanneer je in staat bent een draw of een fade te slaan moet je ook nog de curve leren beheersen. Bij een rechte bal is slechts de afstand belangrijk.

Hoe moet ik een Draw slaan?

In de traditionele coaching zou het er als volgt uitzien:

 • Ga zo staan dat je voeten, je heupen en je schouders RECHTS van je doel wijzen (dit noemen we een gesloten stand). Dit bepaald de vertrekrichting van de bal, die is naar RECHTS.
 • Zet het clubblad HAAKS op je doel. De club is zo gesloten ten opzichte van je swing pad.
 • Swing langs de lijn die je voeten, heupen en schouders aangeven. Je Swing pad is van binnen naar buiten..

Echter, “nieuw” Onderzoek naar balvlucht geeft aan dat de stand van je clubblad bij impact veel belangrijker is dat je swing pad.

Dus in boven gestelde instructies gaat de bal waarschijnlijk recht naar het doel en buigt een beetje naar links af.

Wij snappen nu hoe het zit met balvlucht dus we doen het op een andere manier:

 • Zet je clubblad iets open achter de bal, je clubblad wijst licht naar rechts.
 • Zorg ervoor dat je een open stand aanneemt, je voeten, heupen en schouders wijzen ook rechts van je doel.
 • Swing langs de denkbeeldige lijn die door je tenen, heupen en schouders gaat.

Balvluchten en hun namen

In het golf barst het van de termen en de meeste zijn in het Engels en die termen hanteren we hier ook.

Denk erom; een bal die direct naar rechts verdwijnt is geen slice en een bal die naar links cuved is niet altijd een draw.

Overzicht: